INTRODUCERE
Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web.

Vă rugăm să citiţi Termenii, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecţie a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul web si de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Prin accesarea www.elenaperseil.com și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți in mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor şi al Politicilor privind protecţia datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești Termeni, precum și Politicile privind protecția datelor.

Dacă nu acceptati in mod integral Termenii și Politicile de protecţie a datelor, nu utilizaţi acest Site web. Aceşti Termeni pot suferi modificări. Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul încheierii contractului relevant (astfel cum este definit mai jos) sau în momentul utilizării acestui Site.
Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecţie a datelor, ne puteţi contacta în orice moment utilizând formularul de contact.

Contractul (aşa cum este definit în continuare) poate fi încheiat, dacă vă exprimaţi opţiunea în acest sens, în oricare dintre limbile în care sunt disponibili Termenii pe acest Site web.

Toate termenele prevăzute în prezenta sunt interpretate că sunt exprimate în zile calendaristice. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul de se prelungește în mod corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.

UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB
Prin utilizarea acestui Site web, vă obligaţi:
1. Să folosiţi acest Site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua programări legitime.
2. Să nu efectuaţi nicio programare falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de programare, vom avea dreptul să anulăm programarea şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
3. Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. În egală măsură, consimţiţi să folosim aceste informaţii pentru a vă contacta în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeţi Politica noastră de confidenţialitate).
Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm programarea dumneavoastră. Programările vor fi confirmate pe mail si telefonic.
Prin plasarea unei programări prin intermediul Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.
Site-ul www.smilecentral.ro îşi rezervă dreptul de a trimite newsletter tuturor celor care au plasat programări online şi au acceptat "termenii şi condiţiile".